Zajęcia w Szkole w Niewieścinie

Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie realizowana jest strategia działania, mająca na celu trwałe podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych.

Po analizie dotychczasowych wyników, potencjału i bazy szkoły, kadry nauczycielskiej, potrzeb i zainteresowań uczniów powstał dokument opisujący działania w kluczowych obszarach.
- Oparliśmy się na swoich dotychczasowych doświadczeniach z gimnazjum i pierwszych lat 8-klasowej szkoły podstawowej, gdy szkoła uzyskiwała bardzo dobre wyniki egzaminów-mówi dyrektor Iwona Manys. Dokonaliśmy szczegółowej analizy nowych arkuszy, co pozwoliło na ukierunkowanie pracy na konkretne cele. I tak w zakresie działań ogólnych  znalazły się m. in. organizacja wspólnych zajęć interdyscyplinarnych dla klas starszych, działania praktyczne czy kreowanie pośród uczniów liderów i ekspertów. W zakresie języka polskiego postawiliśmy na literaturę i teatr, ale nie tylko na czytanie, lecz  także na tworzenie własnych utworów i to niekoniecznie w języku ojczystym. W nauczaniu języka angielskiego z kolei wracamy do sprawdzonych w przeszłości konwersacji. Bardzo cenimy sobie poprawność językową, ale najważniejsza jest dla nas komunikatywność przekazu.
W matematyce stawiamy na zadania złożone i wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Stąd wiele działań podejmujemy poza salami lekcyjnymi. Oczywiście liczyć uczymy się nie tylko na lekcjach „królowej nauk”, ale i na innych przedmiotach, chociażby w nowej sali chemicznej.
Praktyka oznacza, że nasi uczniowie nie tylko rozwiązują zadania, ale też sami je tworzą. Taki sposób pracy otwiera szeroko horyzonty i nakierowuje sposób myślenia na zupełnie inne tory.
Istotnym obszarem, na którym się koncentrujemy, jest też wychowanie. Dokonaliśmy wraz z rodzicami rzetelnej analizy potrzeb wychowawczych, uwzględniając szczególną sytuację świata współczesnego, jak np. możliwości techniczne naszych wychowanków w zakresie nauczania na odległość-dodaje.  
Samorząd Uczniowski w tej placówce działa prężnie i cały czas się rozwija. W plan pracy samorządu na stałe wpisało się losowanie szczęśliwego numerka, organizacja zbiórek wspierających instytucje charytatywne oraz inicjatywy i uroczystości dla młodszych koleżanek i kolegów. Regularnie współpracuje z nauczycielami i zespołami nauczycieli przy organizacji wszelakich uroczystości szkolnych. Śledzi kalendarz dni nietypowych i wykorzystuje obchody tych świąt, które dają możliwość rozwijania u uczniów kreatywności i kompetencji kluczowych.
Placówka ta rozumie, że przygotowywanie uczniów do egzaminów samych w sobie mija się z celem. Toteż stawiają na ogólny rozwój osobowości uczniów, wiedząc, że  wyniki przyjdą wtedy same.  
- Jesteśmy niewielką szkołą i nie jest nam łatwo rywalizować na niwie sportowej z placówkami kilkakrotnie większymi- mówi dyrektor. - Bywa, że w danym roczniku w całej szkole mamy zaledwie kilkoro uczniów. Naszym talentom, gdy tylko tego chcą, tworzymy jednak możliwość rywalizacji nie tylko w zawodach międzyszkolnych itp. Nasze utalentowane dziewczęta wzięły np. ostatnio udział w prestiżowym finale Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika 2020 w piłce nożnej w Aleksandrowie Kujawskim pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Walcząc ze starszymi  od siebie rywalkami z zespołów klubowych pozostawiły po sobie na boisku serce i naprawdę dobre wrażenie, zajmując 6. miejsce i zdobywając cenną nagrodę w postaci talonu na sprzęt sportowy.
Początek roku szkolnego obfitował w wiele działań mających na celu aktywizowanie uczniów i rozwijanie w nich kreatywności. Na początku września w ramach Czytania z Parą Prezydencką, w każdej klasie miało miejsce spotkanie z "Balladyną" Juliusza Słowackiego. Uczniowie czytali fragmenty utworu wśród gałązek malin. W połowie września obchodziliśmy jedno z nietypowych świąt - Dzień Kropki. Na lekcjach plastyki uczniowie tworzyli abstrakcyjne kompozycje. Potem był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania na cześć Janiny Porazińskiej. Była to okazją do doskonalenia tej techniki wśród uczniów wszystkich klas. Obecnie trwa akcja pisania Listów do Ziemi. Tu doskonalimy technikę redagowania form wypowiedzi. W ramach koła teatralnego uczniowie przygotowują przedstawienie w wersji online, a biblioteka cyklicznie udostępnia propozycje ciekawych książek na jesienne wieczory- dodaje na zakończenie.
K. Pardo


FOTORELACJA