Polska czerwoną strefą

Od 24 października w strefie czerwonej obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa

 1. Nauka w klasach 4-8 będzie funkcjonować wyłącznie w trybie zdalnym.

 2. Szkoły wyższe i ponadpodstawowe z trybie zdalnym.

 3. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności.

 4. Wydarzenia kulturalne- do 25% udziału publiczności.

 5. W godzinach od 8:00 do 16:00 przemieszczanie się osób do 16r.ż. pod opieka dorosłego.

 6. Zawieszenie działalności basenów, aquaparków, siłowni.

 7. Ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego.

 8. Ograniczenie przemieszczania się osób 70+:
  - z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych,
  - zaspakajania niezbędnych potrzeb życia codziennego,
  - sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

 1. Lokale gastronomiczne i restauracje- zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz).

 2. 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100mkw.

 3. 1 osoba na 15mkw w placówkach handlowych pow. 100mkw.

 4. W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich.