Roboty na drodze w Niewieścinie

W październiku rozpoczęliśmy budowę i modernizację drogi Niewieścin - Suponin na odcinku zabudowy zwartej o długości 1,242 mb.

Prace obejmują: 
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 3,5 z mijankami o szer. 5,0 m w technologii  bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, w zamian za usunięte.

Zadanie dotyczy budowy  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 151.200 zł.

Całkowity koszt zadania  to ok. 635 tys. zł

FOTORELACJA