Plebiscyt

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę dofinansowania na kształtowanie przestrzeni publicznej, Wójt Gminy ogłosił Plebiscyt. 

Od dziś mieszkańcy Pruszcza mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat. Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczona do realizacji.

 Propozycja 1

Zagospodarowanie terenu przy targowisku w Pruszczu.


Propozycja 2

Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Pruszczu.

Głosowanie trwa do 13 listopada 2020r. do godz. 12:00.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Pruszcz, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

GŁOSUJĄ TYLKO MIESZKAŃCY PRUSZCZA!


Głosować można:
a)    za pomocą formularza online GŁOSUJ
b)    poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w Punkcie Podawczym (parter) w Urzędzie Gminy Pruszcz.


SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA PLEBISCYTU - Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Nr 243/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. - plik PDF

Zarządzenie scan