Uratuj życie, oddaj osocze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wraz z Wójtem Gminy Pruszcz zwracają się z prośbą do mieszkańców z terenu naszej gminy, którzy mieli dodatni wynik COVID-19, o oddanie osocza krwi, stanowiącego obecnie jedyny skuteczny lek mogący uratować życie wielu osób.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy pod numerem telefonu 52 322 18 73

Placówka pobierająca osocze:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Markwarta 8
Tel: (52) 322 18 71

Wspierajmy się w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

    - miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
    - przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
    - zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
    - po zakażeniu SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT,
    - po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, u których stwierdzono przeciwciała
     anty-SARS- CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność  przeciwciał, są w wieku 18-60 lat,
    - nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
    - spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza,
    - osocze mogą oddawać mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez transfuzji w wywiadzie oraz osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza.
Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.