Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
Obecnie najważniejsza sprawa to stan epidemii na terenie gminy. O ile wcześniej mieliśmy ok. 50 osób na kwarantannie to w ostatnich dniach liczba ta zwiększyła się do ok. 200 osób. Na szczęście nie ma przypadków śmiertelnych i mam nadzieję, że tak pozostanie.

Urząd Gminy od dwóch tygodni pracuje w systemie hybrydowym zapewniając mieszkańcom obsługę w załatwianiu bieżących spraw. Oczywiście proszę tu o zachowanie dystansu i przychodzenie do Urzędu w sprawach pilnych, a mniej ważne sprawy proszę załatwiać telefonicznie.

Obecna sytuacja zmieniła nam plany, co do obchodów Święta Niepodległości. Nie będzie żadnych uroczystości,  jedynie Msza św. w dużo skromniejszym zakresie niż planowaliśmy.

W ostatnich tygodniach byliśmy zaangażowani w zebrania wiejskie i podział funduszy sołeckich oraz w bezpośrednie konsultacje w kwestii praw miejskich dla Pruszcza. Wynik konsultacji jest już Państwu znany, przypomnę tylko, że 50,45 % głosujących opowiedziało się za złożeniem wniosku o przyznanie praw miejskich. W samym Pruszczu udział w konsultacjach wzięło więcej osób nastawionych sceptycznie do zmian. Głosowali oni za pozostawieniem obecnego stanu rzeczy, co może oznaczać, że zmiany nie są im potrzebne. Jednak rozmawiając bezpośrednio z mieszkańcami, odnoszę wrażenie, że osób oczekujących rozwoju gminy jest więcej. Będąc w takim przekonaniu postanowiliśmy z Radą Gminy, że zrobimy kolejny krok w  obranym kierunku czyli złożymy wniosek o nadanie praw miejskich do Ministra, który podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Konsultacjom społecznym poddaliśmy też sprawę odłączenia osady Trępel z sołectwa Rudki  i włączenie do sołectwa Grabówko. Inicjatywa zmian wyszła od mieszkańców sołectw, wynik głosowania potwierdził chęć przekształceń. Obecnie zmieniane są statuty.

W listopadzie ogłosiłem plebiscyt na wybór inwestycji do realizacji ponieważ jest szansa na pozyskanie dofinansowania  na zagospodarowanie wybranej przestrzeni. Mówimy to o refundacji na poziomie 63,63 % wartości zadania.  Poddaliśmy pod konsultacje dwa projekty, chodzi o teren przy targowisku i teren przy cmentarzu w Pruszczu. Mieszkańcy Pruszcza zdecydują, który projekt zrealizujemy w pierwszej kolejności (2021 r.). Na drugi przyjdzie czas w późniejszym terminie.

Ważnym obszarem naszych bieżących działań  jest budowa dróg gminnych. Obecnie trwają prace na odcinku zabudowy zwartej Niewieścin-Suponin oraz na ul. Powstańców Wielkopolskich w Serocku. W bieżącym roku zrobimy jeszcze ul. Leśną w Łowinku. Projektujemy też oświetlenie ulicy Szkolnej w Pruszczu oraz doświetlimy odcinek drogi w Niewieścinie (od cmentarza do Zakładów Mięsnych).

Szanowni Państwo, chciałbym też odnieść się tu do obecnej sytuacji w kraju i protestów, które są następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zawsze podkreślałem, że łamanie prawa i dzielenie społeczeństwa może doprowadzić do takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Niezadowolone grupy społeczne wyszły czy wyjechały  na ulice, należy tylko pamiętać aby protesty, do czego nawołuję, odbywały się w poszanowaniu prawa, godności drugiego człowieka oraz mienia.
Na ostatniej Sesji Rada Gminy Pruszcz podjęła dwa apele wystosowane do Prezydenta, Sejmu i Senatu w sprawie „piątki dla zwierząt” oraz wyroku TK.  

Życzę wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że pomimo chaosu informacyjnego przetrwamy okres jesienno-zimowy. W Pruszczu stanie kontener jako punkt pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Będziemy mieć łatwiejszy dostęp do testów i co ważniejsze, nie będziemy musieli stać w długich kolejkach.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski