Plebiscyt

W listopadzie odbył się plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji.

Głosowanie trwało do 13 listopada 2020r. do godz. 12:00 i odbyło się za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej www.pruszcz.pl  oraz poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w Urzędzie Gminy Pruszcz.


Łącznie głosowało 155 osób, z czego jeden  głos uznano za nieważny z powodu nie zaznaczenia żadnej z opcji.

Głosy ułożyły się następująco:

Propozycja nr.1.
Zagospodarowanie terenu przy targowisku w Pruszczu. – 141 głosów

Propozycja nr.2.
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w Pruszczu. – 13 głosów

protokół scan

protokół pdf