Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Podatki
Na czwartkowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o podatkach na 2021 rok na terenie Gminy Pruszcz. Podatek od nieruchomości zostanie na poziomie z 2020 roku , tak samo podatek rolny.Jak argumentowali radni, mimo, że rok w rolnictwie był dobry to jednak epidemia koronawirusa dotknęła całe społeczeństwo.

Odpady komunalne
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. W ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, od 2018 roku negocjowałem warunki aby zmieszane odpady komunalne były przekazywane do spalarni w Bydgoszczy. Powodem były dużo niższe ceny niż w Sulnówku. Po ostatnim spotkaniu z Przewodniczącym Metropolii, Panem Prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim, ustaliliśmy, że do spalarni w 2021 roku z naszej Gminy będziemy mogli oddać 1149 ton odpadów zmieszanych.
Przy 1600 tonach wytwarzanych u nas ogółem.  To pozwoli utrzymać nam obecną cenę za odbiór odpadów na cały 2021 rok (zakładając, że nie nastąpią żadne zmiany w Ustawie).

Sprawy bieżące
Rada Gminy przychyliła się do wniosku mieszkańców Topolna i jeszcze w tym roku przekazała 25 tys. zł na utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Topolnie.
Zamontujemy tez dwie lampy hybrydowe na terenie Grabówka i Serocka, doświetlając skrzyżowania, które wskazali mieszkańcy w trosce o bezpieczeństwo.


Jestem przed wydaniem warunków zabudowy na działce w Serocku, o które wnioskowała firma Dino Polska SA. Inwestor przygotowuje obecnie dokumentację projektową budynku handlowego.


W listopadzie podpisałem umowę z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” na dofinansowanie  projektu społecznego realizowanego w sołectwie Bagniewko, który w ramach rewitalizacji ma na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców.  Zachęcam do skorzystania z pakietu wsparcia, przeznaczonego dla osób szukających nowych umiejętności zawodowych.  Niebawem ogłosimy szczegóły i rozpoczniemy rekrutację.


W kwarantannie na trenie naszej Gminy  są obecnie 164 osoby. Mam nadzieję, że liczba ta będzie się zmniejszać.


Życzę zdrowia i miłego weekendu.
Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski