Rekrutacja

Gmina Pruszcz zaprasza do udziału w projekcie : „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa” – rewitalizacja społeczna w Bagniewku.
Jest to projekt skierowany do osób biernych zawodowo, niepracujących, będących w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat).
Jeżeli chcesz zdobyć nowe kwalifikacje lub wzmocnić dotychczasowe i
masz motywację do zmian - ZGŁOŚ SIĘ!

Zapewniamy:
Aktywizację społeczną:
    a) Wsparcie coacha/psychologa, ustalenie Indywidualnego Planu Działania wraz z doborem kursu zawodowego.
    b) Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznej oraz kreowania własnego wizerunku.
    c) Międzypokoleniowa integracja uczestników projektu z mieszkańcami sołectwa.

Aktywizację zawodową:
    a) Doradztwo zawodowe.
    b) Kurs zawodowy - po ukończeniu stosowny certyfikat potwierdzający nowe umiejętności.
    c) Staż dla 5 osób po ok 3 miesiące.
    d) Pośrednictwo zatrudnienia.

W ramach projektu gwarantujemy:
a) Stypendium szkoleniowe.
b) Zwrot kosztów ewentualnych dojazdów.
c) Wynagrodzenie za odbywany staż.

Zdecydowana większość działań aktywizacyjnych zostanie przeprowadzona w świetlicy wiejskiej Bagniewku.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektowym i u sołtysa sołectwa Bagniewo.

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (208 KB, word)

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (395 KB,pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu rodo-1 (98 KB,word)

Oświadczenie uczestnika projektu rodo-1 (323 KB,pdf)


REALIZATOR PROJEKTU:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             
biuro nr 30                                
ul. Gówna 33, 86 - 120 Pruszcz
tel:     52 567 54 00
52 56 24 310
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa – rewitalizacja społeczna w Bagniewku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi 162 000,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości nie większej niż: 150 000,00 zł , co stanowi nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem. Wkład własny 12 000,00 zł.