Zakaz wjazdu

Od 14 grudnia nastąpi zamknięcie drogi gminnej w Niewieścinie, prowadzącej do szkoły oraz pozostałej części Niewieścina i Cieleszyna. Utrudnienia wynikają ze względu na budowę drogi dojazdowej przy S5 i do wiaduktu w Niewieścinie. Taka sytuacja może potrwać około trzech miesięcy. Proponowany objazd przez Zbrachlin-Cieleszyn lub Cieleszyn- Zbrachlin.