Obwieszczenie

Informacja zamieszczona na wniosek Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie.

Obwieszczenie w związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanej inwestycji "Kontynuacja projektowania i budowy drogi S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 -kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km".

Czytaj Obwieszczenie scan pdf 529KB