Odpady rolnicze

W listopadzie 2020r. odbyła się akcja  przyjęcia od rolników z terenu gminy Pruszcz odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Na  sfinansowanie akcji Gmina Pruszcz pozyskała środki z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wyniku zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 56.763,47, z czego 56.005,07 zł to środki pozyskane z NFOŚIGW w Warszawie oraz 758,40 zł to środki z Gminy Pruszcz.

W przedsięwzięciu wzięło dział 115 rolników, łącznie zebrano 113,676 ton odpadów, w tym:

Folii rolniczej czarnej - 33,575 ton

Folii rolniczej białej - 27,710 ton

Siatki do owijania balotów - 9,560 ton

Sznurka do owijania balotów - 3,746  ton

Opakowań po nawozach - 8,575 ton

Opakowań typu BIG-BAG - 30,51 ton

Dzięki dofinansowaniu rolnicy mogli pozbyć się kłopotliwych odpadów,  nie ponosząc przy tym kosztów ich utylizacji, jedynym kosztem był załadunek w gospodarstwie oraz transport do miejsca zbiórki.