Informacja

Informujemy, że wypłata GOTÓWKOWA  świadczeń rodzinnych 500 plus i funduszu alimentacyjnego nastąpi w Kasie Urzędu Gminy od dnia 22.12.2020 r.