Wypłata świadczeń rodzinnych

Wójt Gminy Pruszcz informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych na konta nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2020 r., natomiast świadczenia w Kasie Urzędu będą wypłacane od 22.12.2020 r.  Przelewy świadczeń z Fundusz alimentacyjnego wyjdą 21.12.2020 r.