Plebiscyt

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił PLEBISCYT na wybór najciekawszego projektu na kształtowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Wincentego Witosa w Pruszczu.

W listopadzie mieszkańcy Pruszcza zdecydowali, że właśnie ten teren zostanie zagospodarowany w pierwszej kolejności. Obecnie Biuro Inwestycji pracuje nad wnioskiem o dofinansowanie wybranego zadania. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na poziomie 63,63 % kosztów inwestycji.

Poniżej przedstawiamy dwie koncepcje na wykorzystanie przestrzeni w taki sposób, aby plac stał się miejscem funkcjonalnym, wygodnym, sprzyjającym kontaktom społecznym. Zapraszamy do głosowania!


1. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Pruszcz.
2. Głosowanie trwa do 11 stycznia 2021r. do godz. 12:00.
3. Głosowanie odbywa się:
- za pomocą formularza online
- poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w Punkcie Podawczym (parter) w Urzędzie Gminy Pruszcz, ul.  Główna 33, 86-120 Pruszcz.
4. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Pruszcza może oddać jeden głos na  wybrany przez siebie projekt

GŁOSUJ - Link do formularza ankiety

Więcej zdjęć

Projekt nr 1.

Projekt nr 2.

Zarządzenie Nr 375/2021 Wójta Gminy Pruszcz - (scan pdf z podpisem, 775 KB)


Zarządzenie Nr 375/2021 Wójta Gminy Pruszcz - (wersja pdf bez podpisu, 581 KB)