Świadczenia rodzinne

Od dnia 01-01-2021 Referat Świadczeń Rodzinnych wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

W związku ze zmianą jednostki organizacyjnej oraz mając na względzie terminy przekazywanych dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, iż wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500 PLUS, świadczenia „Dobry Start” od dnia 01-01-2021 r. będzie odbywała się niezmiennie w terminie: od dnia 22 każdego miesiąca do końca miesiąca.

Wszystkie powyższe świadczenia będą wypłacane w jednym terminie, zarówno wypłata na konta, jak i wypłaty gotówkowe.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wypłaty gotówkowe powyższych świadczeń od miesiąca stycznia 2021 będą dokonywane w siedzibie Banku Spółdzielczego w Pruszczu ul. Dworcowa 6.