Rozliczenie PIT

Jednym z głównych źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych płaconym przez mieszkańców na rzecz budżetu państwa. Prawie 40% wartości podatku PIT zapłaconego przez mieszkańców Gminy wraca z powrotem.

Im więcej osób wskaże, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina Pruszcz tym więcej środków wpłynie do gminnej kasy, co będzie miało przełożenie na możliwości realizacji kolejnych zadań. Te pieniądze to realne inwestycje, podnoszące standard życia wszystkich mieszkańców. Pomogą one znacząco w dokończeniu projektów już realizowanych jak i rozpoczęciu nowych inwestycji.

Wiemy, że 99 % mieszkańców rozlicza się wg. miejsca zamieszkania, ale 1 % korzysta z miejsca zamieszkania, a pieniądze z PIT idą do innych gmin.
Zapłać podatek w Pruszczu, a możesz w ten sposób wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowania Gminy.

Jak to zrobić?
Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania. Jeżeli mieszkasz w naszej Gminie wystarczy, że w Urzędzie Skarbowym w Świeciu przy ul. 10 lutego 16 złożysz wypełniony formularz ZAP-3 i poinformujesz o tym pracodawcę (jeżeli zgłoszenie następuje w trakcie roku). W zeznaniu rocznym – PIT 37 należy zaktualizować dane adresowe, tj. zaznaczyć - w części A - Urząd Skarbowy do którego przynależy gmina – tj. Urząd Skarbowy w Świeciu, a w części B miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. Dzięki temu dochody z Twojego podatku dochodowego (PIT) zasilą budżet Gminy Pruszcz.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innej gminy – płać podatki tam gdzie mieszkasz.

Druk ZAP-3 nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców posługujących się numerem NIP. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą chce zgłosić zmiany w swoich danych, powinna dokonać właściwych zmian we wniosku CEIDG-1.

Stawki wszystkich podatków lokalnych obowiązujących w 2020 r. pozostają takie same na 2021 r. Jedynie w podatku od środków transportowych stawka uległa zmianie dla: ciągników siodłowych i balastowych.