Rekrutacja

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia  rodziców/opiekunów prawnych (wzór dokumentu dostępny w szkole).
Dzieci spoza obwodu przyjmowane są w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego (wzór dokumentu dostępny w szkole) w oparciu o następujące kryteria:

Czytaj o szczegółach Kryteria rekrutacyjne (pdf, 189 KB)

Czytaj o szczegółach Kryteria rekrutacyjne (doc, 15 KB)