Informacja Wójta

Szanowni Państwo,
z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i dbając o bezpieczeństwo dzieci, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć szkolnych w dniu 09.02 2021. Świetlice szkolne będą otwarte, a nauczyciele zapewnią opiekę tym dzieciom, które zostaną dowiezione przez rodziców.  Wszelkie informacje zostaną przekazane przez dyrektorów szkół.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski