Otwarty Konkurs Ofert

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania: kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy.

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pruszczu w terminie do 31 marca 2021 roku, do godz. 15:15.Zarządzenie nr 394/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (scan, pdf, 2 MB)

Zarządzenie nr 394/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (pdf, 487 kB)

Oferta (pdf, 97 kB)

Oferta (docx, 47 kB)