Spalarnia śmieci w Bydgoszczy

 Od roku 2018, czyli od powstania Stowarzyszenia "Metropolia Bydgoszcz", jednym z ważniejszych starań gminy Pruszcz było rozwiązanie problemu ze śmieciami niesegregowanymi. Założenie było takie, aby wszyscy członkowie stowarzyszenia mogli oddawać śmieci do bydgoskiej spalarni.

Na sesji Rady Gminy Pruszcz, która miała miejsce 29 grudnia 2020 r. radni podjęli uchwałę upoważniającą wójta na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy  w zakresie przekazywania odpadów komunalnych.  
27 stycznia br. na Sesji Rady Miasta Bydgoszcz, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jednogłośnie wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały,a radni Rady Miasta Bydgoszcz ją przyjęli.


- Od marca 2021 r. spalarnia będzie przyjmowała odpowiednią dla każdej z gmin ilość śmieci - mówi wójt, Dariusz Wądołowski. - Pruszcz uzyskał wskaźnik 1,2 (1149 ton odpadów rocznie). Gmina rocznie produkuje jednak około 1600 ton. Nadwyżka będzie wywożona, jak dotychczas do Sulnówka. Będziemy dążyć do tego, aby z czasem wszystkie śmieci trafiały do tej spalarni, gdyż jak dotychczas jest to najbardziej ekonomiczne uzasadnione i z korzyścią dla mieszkańców gminy. Ważną deklaracją jest również jednakowa cena odpadów dla wszystkich członków porozumienia. Uzgodniliśmy ją na spotkaniu Stowarzyszenia  Metropolia Bydgoszcz. Rodził się także pomysł własnej spalarni we współpracy z innymi gminami lecz powstał problem z odbiorem produktu końcowego tj. ciepła czy energii przy tak dużym zakładzie po prostu nie mamy takiego potencjału społeczno-gospodarczego, jak Bydgoszcz. Odeszliśmy od tego pomysłu. Jeśli nic nie będzie się działo w przepisach o śmieciach, to mamy zagwarantowaną cenę na ten rok. Odbiór w Sulnowie kosztuje brutto 422 zł za tonę, w spalarni od stycznia br. 308,88 zł brutto. Zapewne kiedyś będą jakieś podwyżki, ale to od 5 do 10 proc. Jak widać, warto było wejść do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Jako jego wiceprzewodniczący muszę szczerze powiedzieć, iż współpraca z poszczególnymi zrzeszonymi gminami układa się dobrze. Jest ich 20, odeszła tylko gmina Sadki – wyjaśnia. Składowisko w Sulnówku jest dla mieszkańców Świecia. Wszyscy spoza miasta muszą płacić więcej. Spalarnia to jest całkiem inna technologia, stąd też mniejsze opłaty za odbiór odpadów. Przy takim rozwiązaniu gospodarowania odpadów zmieszanych jest gwarancja utrzymania ceny w 2021 r. Jak mówią włodarze gminy ta współpraca w ramach metropolii będzie przynosiła kolejne korzyści dla mieszkańców gminy.  Wywozem śmieci w gminie Pruszcz zajmuje się Spółka Komunalna „Błysk”.


Krzysztof Pardo