Pies

Błąkające się psy są zagrożeniem - pilnuj swojego czworonoga!
 Coraz więcej osób zgłasza sytuacje o wałęsających się psach. Jest to zagrożenie dla pieszych, a w szczególności dzieci.

Pamiętajmy, że za psa zawsze odpowiada  jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.
Pojawiające się tzw. "bezdomne " psy, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców (bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie ). Psy nie mogą przebywać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.  W przypadku nie wywiązania się z ww. obowiązku, posiadaczowi zwierzęcia zgodnie z Kodeksem wykroczeń wymierzona może zostać kara  grzywny bądź nagany.