Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Pruszcz.

Życzymy zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego i owocną współpracę.

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski wraz z Radą Gminy Pruszcz

Sołtysi Gminy Pruszcz