Prezydium Konwentu Wójtów Woj. Kuj.-Pom. złożyło 2 kwietnia, protest do Wojewody, dotyczący II i III naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aż 43 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie nie otrzymały żadnego dofinansowania, a 21 gmin otrzymało wsparcie na poziomie niższym niż 1 mln. Brak czytelnych kryteriów oceny składanych wniosków, brak kart oceny wniosków, brak protokołów z prac komisji nie może być akceptowany.  Prezydium uważa, że takie nierówne traktowanie samorządów jest niedopuszczalne i domaga się interwencji Wojewody, jako przedstawiciela Rządu.
Oczekuje się podjęcia niezwłocznych i konkretnych działań dotyczących zwiększenia puli środków i przeznaczenia ich na wsparcie pominiętych gmin.

Protest (pdf,446 kB)

Protest