Równanie dróg

Równamy, uzupełniamy kruszywem, profilujmy, walcujemy! Kwiecień mija pod znakiem intensywnych robót na drogach.

Drugi rok z rzędu, robimy to w systemie równanie – walcowanie. Do naprawy wyznaczono 86 km dróg gruntowych w zakresie uzgodnionym z sołtysami, którzy pomagają w nadzorowaniu prac. Na wiosenne utrzymanie dróg zaplanowano ok. 200 tys. zł.