Gmina Pruszcz pozyskała dotację w kwocie 284 tys. zł na projekt pn. "Zagospodarowanie terenu przy targowisku w Pruszczu".

Pamiętacie Państwo plebiscyt na wybór projektu?
Wasze zaangażowanie przyczyniło się do zdobycia dodatkowych punktów w konkursie na przyznanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Na 64 zgłoszone wnioski o dofinansowanie zajęliśmy 7 miejsce w rankingu