Wyniki otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2021 roku.

Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat
Projekt pn. "Zakup urządzenia AED oraz edukacja z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i mieszkańców."
Dotacja: 4 000 zł.

Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat
Projekt pn. "Turniej piłki nożnej dziewcząt Niewieścin 2021"
Dotacja: 2 500 zł.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Projekt pn „NDM” Nasze zabytki inaczej!
Dotacja: 0,00 zł.

Stowarzyszenie MOD-rzew - Monitoring Obywatelski Drzew
Projekt pn. "Zielono nam - koncert zielonych piosenek"
Dotacja: 0,00 zł.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Na Rzecz Rozwoju Wsi i okolic TOPOLANKI
Projekt pn. "Piknik na kocyku na Talerzyku."
Dotacja: 5 700 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bagniewie BAGNIEWIANKI
Projekt pn. "Nauka zdrowego gotowania."
Dotacja: 3 200 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w Parlinie PARLINIANKI
Projekt pn. "Stuletnie Skarby Parlinianek „Na zdrowie”."
Dotacja: 4 600 zł.Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Nr 412 z 15 kwietnia 2021 roku (pdf, 223 kB)

Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Nr 412 z 15 kwietnia 2021 roku - scan z podpisem (pdf, 449 kB)