Elektrownie wiatrowe

W odpowiedzi na apel i petycję Rady Gminy Pruszcz oraz Samorządów w sprawie zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, pojawiła się satysfakcjonująca nas  odpowiedź.

Ministerstwo podjęło dialog z samorządowcami oraz środowiskiem naukowym dotyczący stosowania zasady 10H,  określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych i odwrotnie.
Stwierdzono, że zachowując ogólną regułę 10H, dla indywidualnych inwestycji celowe jest stworzenie warunków dla zastosowania przez władze lokalne odstępstw od niej.
Oznacza to, że mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość stawiania domów w promieniu od 500 m do 1500 m od wiatraka, jeżeli ustawa z 2016 r. zostanie poprawiona przez Sejm.