Zapraszamy Mieszkańców Gminy Pruszcz do udziału w konkursie „Ogród Roku 2021”. 

Nasze przydomowe ogrody stanowią naturalną osłonę przed zanieczyszczeniami powietrza, hałasem oraz zwiększają bioróżnorodność. Są najbliżej położonymi nas ekosystemami.  Dlatego chcielibyśmy w bieżącym roku zwrócić Państwa uwagę na ich rolę oraz zachęcić do dbania o estetykę swoich ogrodów z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

W konkursie zostanie oceniona różnorodność gatunkowa roślinności, rozwiązania proekologiczne (np. instalacje nawadniające, zbiorniki wodne, kompostowniki, roślinność do gniazdowania, trawniki kwietne), pomysłowość oraz estetyka otoczenia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne ogrody!

Zgłoszenia ogrodów do konkursu przyjmowane będą do 1 czerwca 2021 roku. Telefonicznie: 52 562 43 07 lub na e-meila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres.

Regulamin konkursu „Ogród Roku 2021”

1.    Organizatorem konkursu jest Gmina Pruszcz.
2.    Cele konkursu:
a)    Zachęcanie mieszkańców Gminy Pruszcz do dbania o estetykę ogrodów przydomowych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
b)    Edukacja ekologiczna.
c)    Promocja gminy.
3.    Termin zgłoszenia do konkursu:
Zgłoszenia dotyczą ogrodów położonych na terenie Gminy Pruszcz. Przyjmowane są do 1 czerwca 2021 roku, telefonicznie na numer: 52 562 43 07  lub na e-meila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres.
4.    Ogrody będą wizytowane przez Gminną Komisję Oceniającą, powołaną przez Wójta Gminy Pruszcz, w miesiącach czerwiec i lipiec (po wcześniejszym umówieniu
z właścicielem lub współwłaścicielem).
5.    Komisja konkursowa przy ocenie ogrodów bierze pod uwagę następujące kryteria:
a)    różnorodność gatunkową roślinności,
b)    rozwiązania proekologiczne (np. instalacje nawadniające, zbiorniki wodne, kompostowniki, roślinność do gniazdowania, trawniki kwietne),
c)    pomysłowość,
d)    estetykę otoczenia.
6.    Przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie I, II oraz III stopnia oraz 3 wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.
7.    Łączna pula nagród wynosi 1 500,00 zł.
I miejsce –  nagroda o wartości 500 zł, II miejsce nagroda o wartości 400 zł, III miejsce nagroda o wartości 300 zł,  wyróżnienia o łącznej wartości 300 zł.  
8.    Informacje o wynikach konkursu wraz ze fotografiami ogrodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pruszcz.pl  oraz na gminnym profilu facebooka.
9.    Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
10.    Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie:  swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie – na stronie internetowej organizatora oraz w środkach masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Laureaci i wyróżnieni wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku.
11.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że  administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wójt Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
12.    Zgłoszenie do konkursu, jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
    
POBIERZ REGULAMIN pdf