Z okazji Dnia Strażaka składam wyrazy szacunku i uznania Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.


Pragnę serdeczne podziękować za bezinteresowną i odpowiedzialną służbę, pełną poświęcenia i wyrzeczeń dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz wkład w rozwój lokalnej społeczności.
W tym uroczystym dniu kieruję życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,
życząc szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych.
Aby służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski