Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (podstawa prawna ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -(Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

Informuje się mieszkańców Gminy Pruszcz, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się:
•    Pruszcz (oprócz ul. Szkolnej pod Mirowice) – 12.05.2021 r. (środa),
•    Pruszcz, ul. Szkolna pod Mirowice –  13.05.2021 r. (czwartek),
•    Serock (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej, Mostowej, Długiej, Kolejowej) – 13.05.2021 r. (czwartek).

Odbiór odpadów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do biura Spółki – tel. 52 562 70 99:
•    Serock – ul. Leśna, Sosnowa, Szukaj, Polna, Mostowa, Długa i Kolejowa  – 13.05.2021 r. (czwartek),
•    Nieciszewo, Brzeźno, Łowin, Łowinek, Łaszewo, Gołuszyce, Niewieścin,  Bagniewo, Bagniewko, Małociechowo, Parlin, Luszkowo, Luszkówko, Wałdowo, Zbrachlin, Topolno, Trępel, Grabówko, Grabowo, Rudki, Konstantowo, Cieleszyn, Mirowice i Zawada – 13.05.2021 r. (czwartek).

Odpady (pochodzące tylko z gospodarstw domowych), w wyznaczonym terminie, muszą być wystawione przed posesją do godz. 6.00.

/Marek Stec
Prezes Spółki Komunalnej Błysk/