Pozyskaliśmy 160 tys. zł z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację dwóch projektów grantowych, przygotowanych przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu.

- Stanowią one kontynuację naszych dotychczasowych działań w kierunku rozwijania kluczowych kompetencji – mówi pomysłodawczyni Anna Szafrańska, dyrektor GCO.

Pierwszy z projektów ma na celu  wdrożenie w naszych szkołach innowacyjnej metody uczenia się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie. W tym celu nawiązana została współpraca partnerska z nauczycielami z dwóch szwedzkich szkół. Szwedzi dysponują skutecznym rozwiązaniem – metodą nauczania przedmiotów przyrodniczych skupiającą się na uczeniu się przez dociekanie już w edukacji wczesnoszkolnej.
W przedsięwzięciu weźmie udział grupa dziesięciu nauczycieli przyrody, biologii, chemii i fizyki, zatrudnionych w naszych szkołach. Podczas wizyt studyjnych, nauczyciele będą mieli możliwość wzajemnej obserwacji swojego warsztatu pracy oraz dzielenia się doświadczeniem.

Drugi projekt dotyczy nauki języka angielskiego i będzie realizowany w partnerstwie z nauczycielami z chorwackich szkół.

- Podpisaliśmy już umowy partnerskie ze Szwedami oraz Chorwatami – mówi Wójt Gminy Dariusz Wądołowski.  –  Dzięki zaplanowanej współpracy w naszych szkołach zostaną wdrożone innowacyjne techniki nauczania, co pozwoli na osiąganie wyższych wyników w nauce. Zależy nam aby zwiększać u uczniów samodzielność oraz efektywność przyswajania wiedzy, jak i rozwijać zainteresowania