Harmonogram szczepień  przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Pruszcz. Koszt 30 zł.

Lekarz weterynarii Marek Stępień.

22.05.2021 r.

9:00-9:15 Pruszcz,  przy budynku remizy
9:30-10:00 Gołuszyce, przy budynku remizy
10:15-10:30 Bagniewko, przy krzyżu
10:30-10:45 Bagniewko, przy przejaedzie
11:30-12:00 Bagniewo, na boisku
12:15-12:30 Małociechowo, u pana L.Kempińskiego
12:45-13:00 Luszkówko, przy sklepie
15:30-16:00 Pruszcz, na palcu targowym
16:15-16:30 Pruszcz, przy ul. Modrzewiowej
16:45-17:00 Pruszcz, przy ul. Równej/Okrężnej

29.05.2021 r.

9:30-9:45 Grabowo, przy sklepie
10:00-10:15 Grabówko/Trępel, u pana M. Fifielskiego
11:00-11:15 Konstantowo/Rudki przy krzyżu
11:30-11:45 Konstantowo/Rudki, u pana D. Chomicza
12:00-12:30 Cieleszyn, na boisku
13:00-13:15 Zbrachlin, przy budynku dawnego sklepu
15:0015:30 Wałdowo, przy budynku remizy
16:00-16:30 Niewieścin, przy dawnej zlewni
16:45-17:15 Niewieścin, przy szkole

Koszt szczepienia 30 zł.

W miejscowościach: Luszkowo, Topolno, Mirowice , Zawada, Nieciszewo, Brzeźno, Łaszewo, Łowin, Serock, Łowinek i Parlin.
Lekarz weterynarii Janusz Napieczyński


02.06.2021 r.

Luszkowo-14.00-14.30  obok byłego PGR
Topolno -14,45-15,15   przy sklepie
Mirowice -16.00- 16.30 przy świetlicy wiejskiej
Zawada -16,45-17,15  przy byłej remizie OSP

04.06.2021 r.

Nieciszewo- 14.00- 14.30  przyo tablicy ogłoszeniowej
Brzeźno- 14.45- 15.15  przy remizie strażackiej
Łaszewo- 16.45-17.00  przy p. sołtys
Łaszewo- 17.00-17.30 przy świetlicy wiejskiej
Łowin- 18.00-18,30  przy sklepie

05.06.2021 r.

Serock- 10.00- 10.30  Wątrobowo
Serock- 10.30- 12.00  przy dzwonnicy
Serock- 15.00-16.00   przy dzwonnicy

07.06.2021 r.

Łowinek- 14.00-14.30  Łysa Góra
Łowinek- 14.45-15.15  przy Domu Kultury
Łowinek-15.30-16.00  przy gosp. p. Pięta

Parlin- 16.45-17.45   przy remizie OSP
Parlin- 17.45- 18.15 obok byłego sklepu