Dzień Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządowca, wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, składam najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Gminy Pruszcz.

Życzę wielu dobrych pomysłów, niewyczerpalnych zasobów energii do działania. Sprzyjających okoliczności i cierpliwości w trudnych sytuacjach.
Aby współpraca z lokalną społecznością owocowała sukcesami.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski