Wójt Gminy Dariusz Wądołowski


Podczas sesji 27 maja 2021r. Rada Gminy Pruszcz udzieliła Wójtowi Gminy Dariuszowi Wądołowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.
Oznacza to, że włodarz dobrze wykonał swoją pracę, a nasza gmina jest w dobrej kondycji.

Na sesji został  przedstawiony też Raport o stanie Gminy za 2020 rok. Pomimo roku walki z pandemią udało się zrealizować zaplanowane działania, przy zrównoważonym budżecie Gminy.

Na zakończenie sesji wójt Dariusz Wądołowski zwrócił się ze zebranych:
- Udzielenie absolutorium to ukoronowanie naszej wspólnej pracy. Sam człowiek nic nie znaczy. Jak się okazuje, w zgodzie, w pracy merytorycznej można bardzo dużo zdziałać, zbudować, pomóc innym ludziom. Pieniądze nie są najważniejsze. Zawsze uważałem, że warto być po prostu przyzwoitym.