ankieta

Zbieramy informacje o tym skąd-dokąd, kiedy i jakim środkiem transportu Państwo podróżują w życiu codziennym.

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz wraz z Miastem Bydgoszcz prowadzi prace na rzecz opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”, którego częścią jest obszar naszej gminy. Celem tworzenia tego dokumentu jest opracowanie sprawnego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców planu transportowego uwzględniającego również czynniki wpływające na rozwój gospodarczy i ochronę środowiska.

Jednym z elementów projektu są badania ankietowe w gospodarstwach domowych w gminach. W terminie do 25 czerwca br. przeszkoleni  ankieterzy działający na rzecz Wykonawcy opracowania SUMP, tj. firmy LPW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, odwiedzą Państwa gospodarstwa domowe, w celu zebrania informacji m.in. o tym skąd-dokąd, kiedy i jakim środkiem transportu Państwo podróżują najczęściej w życiu codziennym.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na zadane przez ankietera pytania. Każdy ankieter będzie posiadał identyfikator. Państwa odpowiedzi będą chronione tajemnicą badawczą, osoby postronne nie będą miały wglądu w poszczególne kwestionariusze, a wszystkie pozyskane dane będą anonimowe. Przeprowadzenie ankiety z jedną osobą zajmie tylko ok. 5 minut. Od Państwa zaangażowania i współpracy z ankieterami w dużej mierze zależy powodzenie badania.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski