Wójt Gminy Pruszcz zachęca rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Wnioski będę przyjmowane w terminie do 31 lipca 2021 r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.pruszcz.pl  zakładka „usuwanie folii rolniczych” oraz w Urzędzie Gminy – biuro nr 2, punkt podawczy.
Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów rolniczych w 2021 roku. O dokładnym terminie i sposobie realizacji będziemy Państwa informować.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – biuro nr 2, tel.: (52) 562 43 21

Uwaga! Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.