Kalendarz dyżurów w Punkcie konsultacyjnym

Dyżur Psychologa (Magdalena Konstantynowicz-Lewandowska)
Poniedziałki w godzinach 14:00 – 18:00
09.08.2021
27.09.2021
25.10.2021
22.11.2021
13.12.2021

Konsultacje z Psychiatrą (Wojciech Kosmowski)
14.07.2021 - konsultacje z lekarzem: 14:00-17:00
11.08.2021 - konsultacje z lekarzem: 14:00-17:00
08.09.2021 - terapeuta środowiskowy p. Marlena Różańska:14:00-15:30
13.10.2021 - konsultacje z lekarzem: 14:00-17:00
10.11.2021 - konsultacje z lekarzem: 14:00-17:00
08.12.2021 - terapeuta środowiskowy p. Marlena Różańska:14:00-15:30

Dyżur terapeuty ds. uzależnień (Natalia Kwiatkowska)
Problem uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, DDA.
Wtorki w godzinach 14:00 – 18:00
06.07.2021
20.07.2021
10.08.2021
24.08.2021
07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
19.10.2021
09.11.2021
23.11.2021
07.12.2021
21.12.2021

Dyżur psychologa/terapeuty ds. uzależnień (Justyna Skonieczna-Pryl)
Problem uzależnień, współuzależnienia od środków psychoaktywnych; poradnictwo w trudnych sytuacjach życiowych,  wsparcie w sytuacji kryzysowej itd.
Środy w godzinach 13:00 - 15:00
07.07.2021
04.08.2021
18.08.2021
01.09.2021
15.09.2021
06.10.2021
20.10.2021
03.11.2021
17.11.2021
01.12.2021
15.12.2021

UWAGA: Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 662019240