Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice

Po wielu miesiącach pracy nadszedł długo oczekiwany czas wypoczynku. Kończący się rok szkolny był rokiem wyjątkowym, ponieważ przez kilka miesięcy nauka odbywała się

poza siedzibami szkół. Wymagało to od wszystkich ogromnego zaangażowania, odkrywania nowego wymiaru edukacji, poszukiwania nowej płaszczyzny współpracy.

Wszystkim uczniom gratulujemy indywidualnych sukcesów i osiągnięć. Zdobywanie ich wymagało w tym roku wyjątkowo dużo pracy, mobilizacji i konsekwencji.

Nauczycielom dziękujemy za wiele cennych inicjatyw, za twórczą aktywność oraz różne formy współpracy w okresie zdalnej nauki.

Rodzicom dziękujemy za ogromną cierpliwość w czasie, gdy mierzyliście się z trudną rolą nauczyciela. Szkolne osiągnięcia Państwa dzieci stanowią powód do dumy i zadowolenia.

Wszystkim życzymy by czas wakacji był czasem dobrego wypoczynku oraz nabierania sił do dalszej nauki i pracy.

 

 Piotr Radecki                                                                                                 Dariusz Wądołowski

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz                                                                  Wójt Gminy Pruszcz

 

Pruszcz, czerwiec 2021 r.