Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie: „Aktywność społeczna i zawodowa – mój wybór, moja szansa” – rewitalizacja społeczna w Topolnie.


Jeżeli spełniasz jedno z poniższych kryteriów:
  - Jesteś mieszkańcem, mieszkanką Gminy Pruszcz, głównie sołectwa Topolno lub okolicznych sołectw
  - Jesteś osobą niepracującą
  - Jesteś osobą osobą niepracującą z orzeczoną niepełnosprawnością
  - Jesteś w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18- 65 lat)

Jeżeli masz motywację do zmian, szukasz pomysłu na "nową drogę zawodową" - jest to projekt dla Ciebie!

Zachęcamy do udziału w projekcie który przewiduje:

 Aktywizację społeczną:
            a) Wsparcie coacha/psychologa,ustalenie Indywidualnego Planu Działania wraz z doborem kursu zawodowego
            b) Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznej oraz kreowania własnego wizerunku,
            c) Międzypokoleniowa integracja uczestników projektu z mieszkańcami sołectwa.

 Aktywizację zawodową
            a) Doradztwo zawodowe
            b) Kurs zawodowy - po ukończeniu stosowny certyfikat potwierdzający nowe umiejętności
            c) Staż dla 5 osób po ok 3 miesiące
            d) Pośrednictwo zatrudnienia

Ponad to w ramach projektu gwarantujemy:
a) Stypendium szkoleniowe
b) Zwrot kosztów ewentualnych dojazdów
c) Wynagrodzenie za odbywany staż


Zdecydowana większość działań aktywizacyjnych zostanie przeprowadzona w świetlicy wiejskiej w Topolnie.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektowym, u sołtysa sołectwa Topolno lub na www.pruszcz.naszops.pl

Plakat informacyjny