Wójt gminy Dariusz Wądołowski wraz ze skarbnikiem Marcinem Żebrowskim podpisali w lipcu umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinasowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu”, w kwocie 284 tys. 783 zł  (tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). Inwestycja będzie realizowana na przełomie roku 2021/2022.Projekt