Wójt Gminy Pruszcz ogłosił do łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego trzy działki w Serocku.

Działka nr 242/1 w Serocku o pow. 0,52 ha, księga wieczysta nr BY1S/00030687/1

Działka nr 242/2 w Serocku o pow. 0,50 ha, księga wieczysta nr BY1S/00030687/1

Działka nr 242/3 w Serocku o pow. 0,50 ha, księga wieczysta nr BY1S/00030687/1

Teren niezbudowany - grunty orne  RIV a

Dojazd do terenu działek od strony ulicy Dworcowej poprzez teren działki drogowej nr 243, lub od strony ulicy Kolejowej poprzez teren działki nr 245/11 z koniecznością ustanowienia na niej służebności przejścia i przejazdu.

W/w ulice są drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej, oświetlonej. Na pobliskich zabudowanych nieruchomościach oraz w przyległych drogach biegną sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacji deszczowej.

Cena wywoławcza działek wynosi: 945.000,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT

Wadium w wysokości 48.000,00 zł należy wpłacić w terminie do 29.09.2021 r. na konto Urzędu Gminy.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
W Urzędzie Gminy Pruszcz w terminie do dnia 05.10.2021 roku do godz. 9:45.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy biuro nr 3 lub tel. (052) 562 43 22.

SZCZEGÓŁY PRZETARGU