Coraz częściej i dłużej stoimy przed przejazdem kolejowym. Dotyczy to głównie Serocka oraz Pruszczu, jak i Mirowic oraz Parlina czyli linii 201 i 131.

Ale…

Są już prowadzone prace projektowe. Wójt wraz z pracownikami urzędu przy wsparciu radnych z komisji infrastruktury, uzgadniają szczegóły z biurem projektowym inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Do 2028 roku nastąpią zmiany w komunikacji drogowej wynikające z likwidacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami gminnymi i zastąpienie ich skrzyżowaniami dwupoziomowymi (bezkolizyjnymi), czyli mówiąc potocznie skończy się „stanie przed torami”.

Gmina wnioskuje o jak najlepsze rozwiązania komunikacyjne, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Ważne są tu praktyczne i racjonalne rozwiązania, uwzględniające przyszły rozwój miejscowości, a tym samym ruchu komunikacyjnego.

W koncepcji projektu planuje się budowę:
- wiaduktu drogowego nad torami w Mirowicach,
- tunelu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Głównej w Pruszczu,
- przejścia podziemnego w obrębie dworca PKP  (wnioskujemy o przejście do ul. Zamkniętej i połączenie jej z ulicą Sportową),
- wiaduktu drogowego nad torami na ul. Równej w Pruszczu, wpisanej w tzw. Małą obwodnicę Pruszcza,
- wiaduktu drogowego nad torami w Parlinie,
- likwidację pozostałych przejazdów kolejowych w punktach Pruszcz - Gołuszyce, Bagniewo, Różanna, w związku z tym wnioskujemy o budowę drogi na odcinku od wiaduktu do Gołuszyc (docelowo do Różanny).

Natomiast w Serocka jest już opracowany projekt. Dokumentacja zawiera większość zgłoszonych przez nas postulatów, w tym:
- modernizację wiaduktu na ul. Mostowej wraz z budową drogi równoległej do torów, łączącej Mostową z Aleją Mickiewicza, od strony południowej,
- budowę tunelu z przejściem dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej, z wyjściem na perony,
- kontynuację budowy nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Powstańców Wielkopolskich.


W pierwszej kolejności inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe SA  zaplanował prace w Serocku na linii 201. Po zakończeniu tej inwestycji rozpoczną się prace na linii 131 Bydgoszcz-Gdańsk.

Oczekujemy wszyscy na planową realizację inwestycji.

 Projekt

Koncepcja budowy tunelu w Pruszczu na ul. Głównej.


Projekt budowy tunelu w Serocku.