Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Przedszkoli
Rodzice i Uczniowie,

Za chwilę zabrzmi pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek zapraszający na lekcje. Mamy nadzieję, że będą one ciekawą podróżą po świecie wiedzy i wartości.

Od 1 września do naszych szkół i przedszkoli będzie uczęszczało 800 uczniów i uczennic. 93 z nich to pierwszoklasiści. Wam w sposób szczególny życzymy, by czas spędzony na nauce zaowocował zdobywaniem wiedzy, rozwijaniem nowych umiejętności, ciekawością świata oraz trwałymi przyjaźniami.

W piętnastu zorganizowanych w tym roku oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych będzie 320 dzieci.  

Mamy świadomość, że ten rok będzie pełen edukacyjnych wyzwań związanych między innymi z kolejnym przebudowywaniem systemu i treści nauczania. Zmiany te szczególnie odczują dyrektorzy i nauczyciele. Tym bardziej życzymy Państwu owocnej pracy i zapału nawet, gdy przyjdzie zmęczenie i zwątpienie.

Trudnych chwil w codzienności nie brakuje, ale razem z uczniami i rodzicami chcemy zbudować wspólnotę szkolną, w której każdy będzie otoczony życzliwością, uśmiechem i dobrymi warunkami do wszechstronnego indywidulanego rozwoju.

Wracamy do działań przerwanych koniecznością zorganizowania zdalnej edukacji. Szkoły są przygotowane do dalszej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęliśmy też kolejne, w ramach których razem z nauczycielami szkół szwedzkich i chorwackich będziemy wypracowywać skuteczne metody nauki języków obcych i przyrodniczych.

Będziemy kontynuować rozpoczęte w poprzednich latach działania związane z dbałością o aktywność fizyczną uczniów, w tym w ramach szkolnych klubów sportowych oraz programu „Umiem pływać”.

W ramach Pruszczańskiego Klastra Edukacyjnego wrócimy do przerwanych z powodu pandemii warsztatów z elementami etyki i filozofii, które pilotażowo zostały wprowadzone w jednej ze szkół.

We wszystkich szkołach wdrożymy Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, dzięki któremu będziemy mogli podejmować adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych uczniów decyzje związane z profilaktyką, a rodzice otrzymają przejrzystą informację o zdrowiu dzieci.

Zachęcamy też do korzystania z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę, które uzupełniają i poszerzają ofertę szkół i przedszkoli.

Mamy nadzieję, że tych ambitnych planów oświatowych nie zakłóci zamknięcie szkół. Dbajmy więc o swoje zdrowie, a nowy rok szkolny powitajmy z energią i optymizmem.
Z życzeniami wielu sukcesów, uśmiechu i radości każdego szkolnego dnia.

Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy Pruszcz

Piotr Radecki                                                                                             
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz