Wójt Gminy Dariusz Wądołowski brał dziś udział w inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 w SP Niewieścin w oddziale Zbrachlin.  
Podczas uroczystości podkreślił wagę bezpieczeństwa w najbliższych miesiącach, wyrażając troskę o zdrowie uczniów. Zapewniał o współpracy Samorządu ze środowiskiem szkolnym w kierunku zmniejszenia ryzyka zarażeń COVID-19. Kierując się wytycznymi Minsterstwa, dopuszcza możliwość otwarcia punktów szczepień w placówkach szkolnych. O zaszczepieniu dzieci będą decydować rodzice.

Wójt wspomniał też o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, upatrując jej przyczyn w  braku odwagi do walki o prawdę, w braku tolerancji oraz w zwykłym egoizmie. Wyraził nadzieję, że prawda i tolerancja będą szanowane w społeczności szkolnej, a dzieci i młodzież będą mogły zawsze liczyć na pomoc wychowawców i nauczycieli.

Podczas rozpoczęcia Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Serocku, Zastępca Wójta Anna Szafrańska przekazała Koszulkę Lidera Edukacji 2021 na ręce dyrekcji placówki Ewy Jaruzel oraz Adama Gatnera. Jest to symboliczna nagroda za najlepsze wyniki ze sprawdzianu ósmoklasisty.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Pruszczu, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Radecki przekazał dla społeczności szkolnej sprzęt sportowy, jako nagrodę dla szkoły z terenu naszej gminy, która wykręciła największą ilość  kilometrów w Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.