Wójt Gminy Dariusz Wądołowski podpisał we wrześniu umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz” na lata  2021 – 2023.

Oznacza to, że Gminie Pruszcz przyznano dotację do kwoty 242.500,00 zł. Przy czym, planuje się usunąć z nieruchomości położonych na terenie Gminy - 524 Mg azbestu.

W poprzednich latach pozyskaliśmy dofinansowanie na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz" w wysokości:

- w roku 2019 - 42.591,29 zł - usunięto 106,164 Mg azbestu z 41 nieruchomości;
- w roku 2020 - 69.830,72 zł - usunięto 162,614 Mg azbestu z 61 nieruchomości.


Mieszkańcy mogą obecnie składać wnioski na rok 2022r. Szczegółowe informacje: 52 562 43 21