We wrześniu i w październiku na terenie Gminy będą prowadzone badania w celu zdiagnozowania stanu społeczeństwa oraz zidentyfikowania i opisania zjawisk, które ograniczają zaspokojenie potrzeb społecznych lub stwarzają zagrożenia.

LINK DO ANKIETY

Zależy nam na Waszej opinii, bo właśnie dla Was chcemy zaplanować, zrealizować i tworzyć działania służące członkom naszej społeczności lokalnej.
Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminy zrealizuje „Diagnozę problemów społecznych". W związku z tym, prosimy o uzupełnianie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.
Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu, uczniowie będą wypełniać ankietę przeznaczoną specjalnie dla nich – w szkołach.  Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.
Badania będą prowadzone również na terenie naszej Gminy - bezpośrednio przez ankieterów, których będzie można spotykać w sklepach, ośrodkach zdrowia, szkołach, instytucjach itd. Prosimy o współpracę i oddawanie głosów, które będą dla nas cenną wskazówką do tworzenia programów i strategii na przyszłe lata.