Jak skutecznie uczyć angielskiego - nauczyciele z Chorwacji dzielą się z nami doświadczeniem.

W ramach projektu realizowanego w naszych szkołach przez Gminne Centrum Oświaty, gościliśmy we wrześniu grupę chorwackich nauczycieli.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Chorwacji, bowiem Chorwaci dysponują skuteczną metodą nauki języków obcych, skupiającą się na rozwijaniu sprawności mówienia.
- Chcemy skonfrontować tę metodę ze stosowanymi u nas, by efektywniej uczyć języków obcych uczniów naszej gminy z nastawieniem na aspekt skutecznego komunikowania się – mówi Anna Szafrańska, dyrektor GCO. - Wychodzimy z założenia, że szkoła powinna zapewniać uczniom naukę języków obcych na wysokim poziomie sprawności w posługiwaniu się nimi tak w piśmie jak i w mowie – dodaje.

FOTORELACJA