Przez ostatni miesiąc mieszkańcy sołectw spotykali się na zebraniach wiejskich aby zdecydować na co pójdą pieniądze z funduszu sołeckiego. Na rok 2022 w budżecie gminy wyodrębniono na ten cel 559 tys. 729 zł.

W planach na przyszły rok sołectwa uwzględniły takie wydatki jak utrzymanie dróg i świetlic wiejskich, terenów zieleni, doposażenie OSP, imprezy sportowo-rekreacyjne i integracyjne dla mieszkańców. Poza tym pojawiły się indywidualne plany będące odzwierciedleniem lokalnych potrzeb.

Mieszkańcy Topolna przeznaczyli 14 tys. zł na dalszy remont świetlicy wiejskiej. Podobnie uczynili mieszkańcy Wałdowa, palując na prace remontowe 9 tys. zł.
W Zawadzie zaplanowano wkład własny w wysokości 10 tys. zł na ocieplenie i elewację budynku świetlicy. Natomiast w Luszkówku utwardzony zostanie teren przy świetlicy i dokończone ogrodzenie (10 tys. zł), a w Luszkowie przy blokach zamontowane zostaną nowe lampy hybrydowe (5,5 tys. zł).

Cieleszyn zainwestuje 12 tys. zł w klimatyzację na świetlicy, sołectwo Grabowo doposaży plac zabaw za 1,5 tys. zł., natomiast Rudki zagospodarują skwerek za 3 tys. zł. Brzeźno będzie miało monitornig za 2,1 tys. zł oraz doposaży KGW Brzeźnianki za 2 tys. zł. Bagniewo również zainwestuje w klimatyzację do swojej świetlicy (9 tys. zł). Na zagospodarowanie skwerku w Rudkach mieszkańcy przeznaczyli 3 tys. zł. Parlin ogrodzi plac zabaw za 22 tys. zł i założy monitoring (1 tys.zł).

W Niewieścinie postawiono na bezpieczeństwo drogowe, poprzez zabezpieczenie wkładu własnego na zakup oświetlenia ulicznego (29,5 tys. zł). Również w Zbrachlinie pojawią się nowe lampy (14,5 tys. zł), jak i w Mirowicach (10 tys. zł). Sołectwo Łowinek całą kwotę z funduszu 38,9 tys. zł. zainwestuje w lampy na ulicy Parkowej.

W  Pruszczu mieszkańcy przeznaczyli na zagospodarowanie terenu boiska i placu zabaw przy ul. Okrężnej 8 tys. zł, na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Modrzewiowej 5,5 tys. zł oraz zakup stolików na teren szkoły 3,5 tys. zł. Biblioteka na dodatkowe zajęcia dla dzieci dostanie 3 tys. zł. Za 10 tys. zł Koło Gospodyń Wiejskich doposaży swoje pomieszczenie kuchenny w budynku remizy, a 6,5 tys. zł pójdzie na doposażenie OSP Pruszcz.

Serock zakupi w przyszłym roku stół szachowy za 2,8 tys. zł i zainwestuje w lampy (wkład 12,5 tys. zł). Mieszkańcy zadecydowali też o doposażeniu placu zabaw przy przedszkolu (3,5 tys. zł) i utwardzeniu terenu przy stadionie (2 tys. zł).

- Dziękuje wszystkim uczestnikom zebrań za frekwencję, zaangażowanie i inicjatywę społeczną. Wierzę, że zaplanowane projekty z funduszu sołeckiego zostaną efektywnie zrealizowane i posłużą mieszkańcom - mówi wójt Dariusz Wądołowski.