"Mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i dobrem najwyższym”   Epikur

W dniu święta narodowej edukacji, przypominającego o dorobku Komisji Edukacji Narodowej i ludzi, którzy mieli odwagę mądrości, proszę o przyjęcie podziękowań za pracę na rzecz oświaty w naszej Gminie, za ważną rolę, jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania młodych polskich obywateli.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

 

             Piotr Radecki                                                                       Dariusz Wądołowski

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz                                                Wójt Gminy Pruszcz